Додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я: сучасний стан та перспективи

Державна підтримка органів місцевого самоврядування в частині фінансування делегованих повноважень в сферах освіти та охорони здоров’я завжди була принциповим питанням. Додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що з’явилася в 2017 році, протягом свого нетривалого існування, зазнала значних змін, які спричинили низку проблемних ситуацій в деяких областях України для вирішення яких необхідне втручання Кабінету Міністрів України.
Для початку дамо відповідь на питання: «Чим є ця дотація?».
Відповідно до Бюджетного кодексу України, додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (далі – додаткова дотація), є дотацією з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети областей, районів та спроможних територіальних громад) для дофінансування видатків середньої освіти і охорони здоров’я, які не фінансуються за рахунок освітньої та медичної субвенцій, а саме: поточні видатки середньої освіти, включаючи заробітну плату непедагогічного персоналу, та оплата енергоносіїв в охороні здоров’я. А сам розподіл на обласному рівні здійснюється у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями.
В початковий, 2017 рік існував єдиний підхід до розподілу додаткової дотації між усіма місцевими бюджетами, що перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом та мали відповідні видаткові повноваження. Такий механізм поставив більшість бюджетів в рівні умови та  гарантував спрямування міжбюджетного трансферту до органів місцевого самоврядування.
Але вже в 2018 рік він зазнав змін, при цьому в деяких областях (наприклад, в Сумській області) розподіл здійснювався (і здійснюється зараз) відповідно до формульного розрахунку, який враховує чисельність населення, надходження від ПДФО та приведений індекс відносної податкоспроможності.
Подібний підхід дозволив відносно ефективно розподілити кошти між обласним, районними бюджетами та бюджетами спроможних територіальних громад (об’єднані територіальні громади та міста обласного значення).
В інших областях цей підхід не застосовувався, що призвело до значної диспропорції у фінансуванні різних органів місцевого самоврядування. Так якщо, відповідно до розподілу додаткової дотації на 2019 рік спроможні територіальні громади Сумської області отримають 19,8% від загального обсягу додаткової дотації виділеної для органів місцевого самоврядування Сумської області. То для сусідньої Полтавської області цей показник складе лише 12,7%, Чернігівської – 9,5%, а спроможні громади Черкаської області отримають лише 0,3%!
Для уникнення подібної ситуації в подальшому Асоціація міст України (далі – АМУ) в ході бюджетного процесу 2019 року запропонувала передбачити в Бюджетному кодексі пропорції розподілу загального обсягу цієї дотації між рівнями бюджетів і критерії розподілу в межах визначених пропорцій. Однак при розгляді законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (№ 9084) у парламенті Міністерство фінансів категорично наполягало на відхиленні пропозиції народних депутатів, яка враховувала запропоновані АМУ критерії розподілу дотації (правка 132). При цьому наголошувалося, що справедливість буде гарантована завдяки запровадженню погодження розподілу Кабінетом Міністрів України – відповідні зміни були внесені до статті 103-6 Бюджетного кодексу України.
Асоціація міст України як захисник та представник інтересів громад звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням відмінити вищезазначене рішення Уряду (Розпорядження від 16.01.2019 №14-р) та повернути його на доопрацювання для забезпечення об’єктивного і демократичного розподілу коштів між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків.
За матеріалами сайту Асоціації міст України

comments powered by HyperComments