ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПРАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОКС ЮРІС”

ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

0991300014

Час роботи

9:00-18:00

Відгуки

Ще немає відгуків, будьте першими.

Додати відгук

Підприємство в соцмережах

Інформація

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПРАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОКС ЮРІС” (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ 1469375)
+380991300014  +380980223211
 
Організація є непідприємницьким правозахисним товариством у виді добровільного об’єднання фізичних осіб, що не має на меті одержання прибутку та здійснює свою діяльність без використання бюджетних грошових коштів, грантів, будь-якого іншого залежного фінансування а також діє на принципах справедливості, незалежності, самоврядності та аполітичності.

Діяльність

Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Положення Організації та законодавства України шляхом цивільного контролю у сфері оборони і безпеки, правоохоронної діяльності держави та маючи на меті: захист національних інтересів України, утвердження і зміцнення конституційних засад демократичної, правової держави у сфері цивільно-військових відносин, забезпечення прав і свобод людини та відповідно до міжнародних зобов’язань, взятих Україною, демократичний цивільний контроль над Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також над правоохоронними органами держави. 
 
Предмет цивільного контролю у сфері оборони і безпеки, правоохоронної діяльності держави:
 
– обґрунтованість рішень державних органів з військових питань та питань правоохоронної -діяльності з точки зору відповідності їх засадам внутрішньої і зовнішньої політики, міжнародним зобов’язанням України за укладеними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
– хід виконання програм реформування Збройних Сил України, інших військових формувань, зокрема програм переведення Збройних Сил України на контрактну форму комплектування особовим складом, вирішення проблем соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню або звільнені в запас чи у відставку, забезпечення їх житлом та конверсії колишніх військових об’єктів, військового, військово-політичного та військово-технічного співробітництва з іншими державами та міждержавними союзами, створення і розвитку виробництва нових видів озброєнь та військової техніки, конверсії оборонних підприємств і виробництв, відчуження і реалізації військового майна, приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, інших загальнодержавних програм у сфері оборони і національної безпеки, правоохоронної діяльності; формування і реалізація кадрової політики в цих сферах;
 
– стан військово-патріотичного виховання молоді, підготовка громадян до захисту Батьківщини;
 
– питання експорту та імпорту озброєнь та військової техніки;
 
– дотримання вимог Конституції та законів України стосовно прав і свобод громадян, які перебувають на службі в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, стану правової і соціальної захищеності осіб, які підлягають призову на військову службу, проходять військову службу або знаходяться в запасі, а також звільнених з військової служби та членів їхніх сімей;
 
– формування, затвердження і використання визначених законом про Державний бюджет України видатків на потреби оборони, національної безпеки, правоохоронної діяльності; дотримання бюджетного законодавства в цих сферах;
 
– формування, фінансове забезпечення і виконання оборонного замовлення, планів мобілізаційної підготовки і мобілізації, заходів щодо утилізації та ліквідації озброєнь, попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх наслідків;
 
– участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, спільних військових навчаннях та інших акціях у рамках міжнародного військового та військово-технічного співробітництва; 
 
– дотримання законів України при вирішенні питань про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України та під час перебування їх на її території;
 
– дотримання законності при розгляді органами державної влади, військовими посадовими особами звернень і скарг військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їхніх сімей;
 
– інші заходи.