СумБуд
СумБуд

Інформаційне повідомлення щодо роботи над розробленням Стратегії розвитку міста Сум

Суспільство | 14:25, 11.03.2019
 Поділитися

Поділитися в

Враховуючи опублікований в ЗМІ коментар професора СумДУ Ілляшенка С.М., який у тому числі стосувався роботи над розробленням Стратегії розвитку міста Сум до 2027 року, у СумДУ вважають за необхідне надати наступну інформацію.

Загалом робота в цьому напрямку, передбачена Виконавчим комітетом Сумської міської ради, складається з 8 етапів, які оформлюються проміжними актами. У теперішній час здійснено 4 дослідження у такій хронологічній послідовності: «Прогноз економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період», «Стратегія розвитку міста Суми до 2027 року. Аналітична частина», «Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми», «Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми». Вони систематизують та узагальнюють значний обсяг статистичної та аналітичної інформації, що в подальшому буде використана при формуванні загального документу – Стратегії розвитку міста.

Участь в їх виконанні приймали наукові колективи СНАУ (при виконанні першого дослідження) та СумДУ (при виконанні всіх досліджень). Загалом працювало більше 30 науковців, які представляють 10 кафедр цих університетів.

Процес роботи над Стратегією розвитку міста, який зараз триває, має такі відмінні риси:

 1. Публічність обговорення громадою міста. Протягом жовтня-листопада в Конгрес-центрі СумДУ проведено 13 секторальних стратегічних сесій за відповідними сферами діяльності міста, участь в яких взяло широке коло активних мешканців, представників бізнесу та громадських організацій, експертів, представників профільних структурних підрозділів Сумської міської ради, які напрацьовували перелік найбільш актуальних проблем та ранжували їх за пріоритетністю вирішення. Це не останній раунд таких стратегічних сесій, їх проведення заплановано і надалі протягом періоду, доки триватиме робота над розробленням Стратегії.
 2. Публічність процесу звітування за виконану роботу. Звітування за результатами проведених досліджень відбувалося на засіданнях Координаційної ради з питань розробки Стратегії (до неї входять представники всіх фракцій Сумської міської ради) та Виконавчого комітету Сумської міської ради. Засідання були відкритими, були присутні і зацікавлені громадські активісти.
 3. Економіко-математичне моделювання як основа дослідження. Вперше висновки базуються на результатах економіко-математичного моделювання прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на середньостроковий період для 3-х сценаріїв (оптимістичного, реалістичного та песимістичного), чого не робилося до цього як в Сумах, так в інших містах України. Нормативно-правовою основою для цього є Постанова Кабінету Міністрів України № 621 від 26.04.2003 року «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами). Сумська область є першою в Україні, де повноцінно розпочато формування таких науково-обґрунтованих прогнозів для міст та районів, ці розробки здійснюються спільним колективом науковців СумДУ та СНАУ.
 4. Врахування думки широкого кола мешканців міста. Вперше для більш глибокого розуміння місцевих проблем вченими СумДУ за допомогою деталізованої анкети проведено 2 соціологічних дослідження широкого кола мешканців різного віку, сфери зайнятості, мікрорайону проживання (при підготовці попереднього Стратегічного плану розвитку міста у 2007 році було проведено опитування лише підприємців). Університет та міська влада протягом майже півроку проводили активну інформаційну кампанію щодо залучення мешканців до участі в онлайн-опитуванні.
 5. Організація роботи над Стратегією. Робота над складовими Стратегії проводиться постійно (незважаючи на формалізоване завершення певних етапів, при появі нових фактів або нових акцентів в процесі експертного обговорення, попередні висновки уточнюються та доопрацьовуються). Так, зокрема, результати 13 секторальних стратегічних сесій та соціологічних опитувань, які закінчилися наприкінці листопада 2018 року, додали суттєво більш глибокого розуміння місцевої типології та обумовили необхідність коригування попередніх матеріалів, підготовлених у кінці жовтня.  Крім того, 6 лютого 2019 року Сумська міська рада ухвалила дуже важливе зі стратегічної точки зору рішення щодо ініціювання приєднання  територіальної громади Піщанської сільської ради до територіальної громади Сум, що не може не бути враховано в подальшому. Ми не припиняємо роботу навіть і після закінчення договірних відносин. Виконавчому комітету Сумської міської ради передано для ознайомлення та обговорення на Координаційній раді новий Профіль громади, SWOT-аналіз, сценарний аналіз та аналіз конкурентних переваг, що майже вдвічі перевищує за обсягом попередній документ. За потреби відповідне коригування попередніх матеріалів продовжуватиметься і надалі. У Стратегічному плані, розробленому у 2007 році, також зазначено: «Стратегічний план є «живим документом». Його зроблено не з каменю, і він може коригуватися у міру зміни обставин».
 6. Профіль громади. Профіль громади підготовлений відповідно до європейської практики розроблення муніципальних стратегій: він являє собою стислі (1/2 – 1 сторінки тексту) узагальнені висновки за 21 напрямком, але при цьому в окремому розділі наведено статистичну та аналітичну інформацію (на 125 сторінках), яка деталізує кожен з цих висновків та аргументує їх змістовне наповнення з посиланнями на відповідні джерела інформації.
 7. Сценарний аналіз. Такий блок як «сценарний аналіз» відсутній у Стратегічних планах, що розроблялися в Сумах у 2004 р. та 2007 р. Його вперше розроблено на основі математично формалізованих авторським колективом прогнозів розвитку міста за такими напрямами як: зовнішньоекономічна діяльність, фінансово-бюджетна, соціальна та гуманітарна сфери, інвестиційна діяльність, розвиток окремих видів економічної діяльності та ринкової інфраструктури, демографічна ситуація та ринок праці, природокористування, грошові доходи населення тощо. Кожен із сценаріїв описаний близько 20 параметрами, визначено підхід до моніторингу досягнення відповідних цілей у межах кожного сценарію. Крім того, цей аналіз враховує прогнози розвитку не лише самого міста, а й Сумської області в цілому, оскільки соціальні та економічні процеси в місті та області дуже пов’язані між собою (високий рівень внутрішньорегіональної міграції, залежність попиту на міському ринку праці від загальної демографічної ситуації в області, тісні бізнес-контакти підприємств міста та області, сформовані логістичні ланцюги постачань продукції та сировини тощо). Тому науковцями СумДУ з використанням економіко-математичних методів спрогнозовано, як будуть розвиватися окремі галузі економіки в Сумській області в найближчі роки, що враховано при побудові сценаріїв розвитку міста.
 8. SWOT-аналіз. Цей аналіз передбачає визначення сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз у розвитку нашого міста. Розроблений у 2007 році Стратегічний план містив SWOT-аналіз лише за 3 критичними питаннями, тоді як у Стратегії, що розробляється зараз, цей аналіз проведено за 8 напрямами. Відмінними рисами цьогорічних досліджень стало те, що підґрунтям SWOT-аналізу є не лише ретроспективна статистична інформація, а й результати побудованих прогнозів, 13 секторальних стратегічних сесій, а також 9 соціологічних досліджень, які проводилися як СумДУ, так і загальноукраїнськими та міжнародними рейтинговими агенціями, враховувалося порівняння нашого міста з іншими обласними центрами України за результатами всеукраїнського муніципального опитування. Крім того, проведений SWOT-аналіз вперше містить блоки, яких не було у попередніх Стратегічних планах (2004 р. та 2007 р.): порівняльні переваги, проблеми розвитку та потенційні ризики (для цього будувалися додаткові SWOT-матриці, в яких різні елементи SWOT-аналізу накладалися один на інший в різних комбінаціях).
 9. Також вперше проведено аналіз природних, загальних та унікальних переваг у розвитку міста (цього не робилося в Сумах при підготовці попередніх Стратегічних планів).

Вважаємо за доцільне також прокоментувати ряд критичних зауважень, висловлених на адресу авторського колективу, який працює над розробленням аналітичних, програмних і прогнозних документів з питань стратегічного планування соціально-економічного розвитку міста Сум.

 1. Щодо плагіату, то перевірка матеріалів антиплагіатною програмою Unichek (рекомендована Міністерством освіти і науки України та використовується більшістю університетів України) показала високі відсотки унікальності текстів: Аналітичної частини Стратегії – 82,97% та 95,9% відповідно для робочої та другої оприлюднених редакцій; Прогнозу – 97,8%; Дослідження якості послуг – 98,93%; Дослідження цінностей мешканців – 99,24%; Профілю громади, SWOT-аналізу, сценарного аналізу та аналізу конкурентних переваг – 98,34%. Більшість текстових співпадінь стосуються загальновживаної економічної термінології, назв установ, організацій та географічних об’єктів, опису загальної методології та нормативно-правової бази, статистичних та аналітичних матеріалів Сумської міськради, наданих Замовником Виконавцю відповідно до технічних завдань.

До речі, текст Стратегічного плану, розробленого за участі у тому числі і Ілляшенка С.М. (https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/strategichnij-plan-ekonomichnogo-rozvitku-m-sumi-usaid/1787-strategichnij-plan-ekonomichnogo-rozvitku-m-sumi-usaid.html) та затвердженого 10.10.2007 р. сесією Сумської міської ради (http://meria.sumy.ua/index.php?newsid=10451) більш ніж на 50%  дослівно співпадає з аналогічним документом, прийнятим міською радою Коломиї дещо раніше (http://ww2.if.gov.ua/kolomiyskiy/ua/catalog/item/353.htm? 141247888=a200a3bf29ee15ce4799435dd4b2fb2a) (Коломия – невелике  місто в Івано-Франківській області). Так, наприклад, розділ «Вступ», що містить опис методики, співпадає більш ніж на 90%, частина SWOT-аналізу «Аналіз зовнішніх чинників: сприятливі можливості та загрози» співпадає на 100%; розділ «План дій» співпадає на 90%; розділ «Управління впровадженням» співпадає на 90% не лише зі стратегією Коломиї, а й зі стратегією міста Канів, розробленої у 2005 році. Унікальність ряду інших розділів також складає близько 50%. Підготовка Стратегічних планів для значної кількості українських міст у той час відбувалася в межах міжнародного проекту «Економічний розвиток міст» за підтримки USAID, але при цьому в Стратегіях інших міст – його учасників – текстові співпадіння мають місце значно в менших обсягах та переважно у загальних фразах. Ряд документів, затверджених офіційно Сумською міськрадою у 2007-2013 рр., також на 40-50% текстово співпадають з аналогічними документами інших міст України, прийнятими раніше. Це певною мірою підтверджує, що такі документи як Порядок, Положення, Стратегія, Програма тощо, що врегульовують місцевий розвиток, не можуть не містити стандартних фраз, професійної термінології, бачення однакових проблем та механізмів їх вирішення.

Фрази, використані в SWOT-аналізі для міста Сум, мають універсальний характер і використовуються в текстах стратегій багатьох міст України. Наприклад, в Стратегії розвитку Львова навіть безпосередньо в тексті документу описуються стратегії інших міст та областей України, а також закордонних міст, що були використані львів’янами при побудові власної стратегії, наголошується про спільні тенденції у формуванні муніципальних стратегій. Це абсолютно обґрунтовано, оскільки більшість українських міст мають схожі проблеми в аналогічних сферах життєдіяльності та бачать однакові шляхи їх вирішення. Крім того, формат SWOT-аналізу передбачає короткі та лаконічні визначення, на кшталт, «соціальна спрямованість міського бюджету», «цілодобове водопостачання», «застаріла матеріально-технічна база», «розвинута мережа громадського електротранспорту» тощо, тому уникнути певних повторів у фразах не просто неможливо, а й недоцільно.

Крім того, критики доволі часто визначають як плагіат те, що насправді ним не може бути. Один з прикладів: як сильна сторона в SWOT-аналізі Сум визначено «Відсутність зсувів та значної абразії берегів річок у місті». У той же час як слабка сторона в SWOT-аналізі Чернігова визначено «Зсуви та значна абразія правого берега р.Десни в місті посилюють деформацію русла ріки. Заходи щодо стабілізації потребують значних об’ємів берегоукріплення і, відповідно, капіталовкладень». І це наводиться як приклад плагіату. Очевидно, що відрізняється не лише текст цього пункту, а й змістовне наповнення: для Сум це сильна сторона, для Чернігова – слабка.

 1. Щодо припинення близько 10 років тому теплопостачання об’єктів нашого міста від квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Полтава, то відповідно до бази даних і системи аналітики публічних закупівель ProZorro (https://clarity-project.info/tenderer/08377170), у 2018 році КЕВ м. Полтава був переможцем по тендерним закупівлям щодо постачання тепла для таких організацій як Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені І.Г Харитоненка»  та Сумський державний університет (у частині діяльності кафедри військової підготовки).
 2. Щодо застосування словосполучень «місто Суми», «у місті Сумах», «містом Сумами», «міста Сум» тощо, то така їх редакція визначена фахівцями редакційно-видавничого відділу СумДУ відповідно до правил українського правопису географічних назв. Про це можна пересвідчитись на офіційному сайті української мови у розділі «Морфологія і правопис географічних назв», де зазначається, що географічні назви, які мають форму множини, відмінюються яквідповідні загальні іменники. Назви міст,  які виступають у ролі прикладки до слова «місто» і виражені відмінюваним іменником, як правило, узгоджуються у відмінку зі словом «місто» (про це зазначено, наприклад, на  стор. 170-171 Словника труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний, О. М. Пазяк [та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Рад. шк., 1989. – 334 с.). У цьому словнику навіть наведено приклад: «…: в місті Чернівцях, з міста Сум …» тощо.

Таких прикладів можна наводити багато, але головне не це.

Для ефективного подальшого розвитку Сумам вкрай потрібен Стратегічний план, важливо правильно розставити пріоритети, визначити найбільш «болючі», критичні проблеми, розробити покроковий план їх подолання, узгодити його за ресурсами, часом та виконавцями тощо. Для цього необхідна консолідація зусиль всіх: і влади, і громади, і бізнесу, і науково-експертної спільноти, і громадських організацій. Для того, щоб Стратегія розвитку нашого міста, спільна робота над якою розпочата, не залишилися просто на папері, а стала реально діючою дорожньою картою системних перетворень, важлива згуртованість та націленість на вирішення спільних завдань.

Користуючись нагодою, висловлюю вдячність всім активним громадянам, які прийняли участь в онлайн-опитуванні, у роботі стратегічних секторальних сесій, в круглих столах та обговоренні цих питань. Також щира вдячність експертам – представникам бізнесу, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, державних установ та організацій, які допомагають, фахово консультують, висловлюють свою експертну думку, долучаються до нашої спільної справи.

Висновки та пропозиції, які зараз напрацьовані, і надалі будуть обговорюватися на наступних раундах стратегічних сесій, засіданнях Координаційної ради, в експертних колах, коригуватися, уточнюватися, відшліфовуватися. Запрошую долучатися до цієї роботи. Ми відкриті до співпраці, сприймаємо і конструктивну критику, і професійні поради.

З повагою,

Директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки

та менеджменту імені Олега Балацького

Сумського державного університету,

доктор економічних наук, професор,

[email protected]                                                                                       Т.А.Васильєва

 

З напрацюваннями можна ознайомитись за посиланнями:

 1. http://fem.sumdu.edu.ua/images/2019/pdf/Profil.pdf
 2. https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Rozroblenna_prognozu_ekonomicnogo_i_socialnogo_rozvitku_mista__Sum_na_serednostrokovij_period.pdf
 3. https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Doslidzenna_cinnostej_ta_zittevih_prioritetiv_meskanciv_mista_Sum.pdf
 4. https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Doslidzenna_akosti_nadanna_poslug_dla_naselenna_mista_Sum.pdf
 5. https://smr.gov.ua/images/documents/Strategia/Analiticna_castina_Strategii_rozvitku_mista_Sum_do_2027_roku.pdf

 

 

 

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Viber. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

метизная компания
comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: