метизная компания

Сумська облрада розгляне проект рішення про недовіру голові ОДА

Суспільство | 08:37, 22.04.2021
 Поділитися

Поділитися в

Сьогодні, 21 квітня, на сайті Сумської облради оприлюднено проект рішення «Про висловлення недовіри голові Сумської обласної державної адміністрації Хомі В.В.».

У ньому йдеться: «Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об`єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 10 зазначеного Закону та стаття 140 Конституції України визначають обласні та районні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Відповідно до статті 143 Конституції України  територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключних повноважень обласної ради належать повноваження з вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласних рад, призначення і звільнення їх керівників.

Згідно з пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону управління майном комунальної власності областей, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснюють обласні ради або уповноважені ними органи.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до пункту 13 частини 1 статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласній державній адміністрації делеговані повноваження обласної ради щодо забезпечення відповідно до законодавства, зокрема, розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я тощо. А відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить, зокрема, вирішення питань науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та дітей; соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

З метою реалізації зазначених делегованих та власних повноважень обласної державної адміністрації, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», щодо реалізації державної політики у різних галузях та забезпечення їх розвитку, статутами комунальних установ, підприємств та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, передбачене галузеве підпорядкування відповідному структурному підрозділу Сумської обласної державної адміністрації.

Таким чином зазначені заклади та установи перебувають у галузевому управлінні обласної державної адміністрації відповідно до вказаних норм чинного законодавства. Для виконання зазначених галузевих повноважень облдержадміністрація має забезпечити належне функціонування таких закладів та установ.

У той же час, головою Сумської обласної державної адміністрації Хомою В.В. з початку 2021 року здійснюються неодноразові спроби порушення конституційного права обласної ради на управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, протиправного заволодіння повноваження з управління зазначеними об’єктами, незаконного тиску на Сумську обласну раду та її керівництво з метою змушування прийняття обласною радою рішення про делегування обласній державній адміністрації повноважень з управління об’єктами спільної власності.

Так у лютому 2021 року Хомою В.В. був поданий проект рішення обласної ради «Про делегування повноважень обласної ради обласній державній адміністрації», який передбачав делегування функцій з управління підприємствами, установами та закладами, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у тому числі тими, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та культури, включно з вирішенням питань щодо організації проведення конкурсного відбору їх керівників. В обґрунтування зазначеного проекту рішення зазначалась начебто відсутність у обласної державної адміністрації законних важелів впливу на галузеву політику таких підприємств, установ та закладів, що не відповідає вищевикладеним нормам законодавства та статутів (положень) комунальних установ, підприємств та закладів.

Після отримання листа голови обласної ради щодо відмови винести зазначений проект рішення на розгляд обласної ради у зв’язку з наявністю у обласної державної адміністрації достатнього обсягу важелів впливу на галузеву діяльність обласних комунальних підприємств, установ та закладів, голова обласної державної адміністрації Хома В.В. вдався до прямого шантажу та тиску, а також відвертих погроз.

Так на інформацію обласної ради щодо відсутності законних важелів впливу на господарську діяльність комунальних підприємств та прохання розглянути питання виділення коштів для фінансової підтримки Комунального підприємства Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ», оскільки останнє здійснює соціально важливу функцію із забезпечення лікарськими засобами за державними соціальними програмами, Хома В.В., невірно трактуючи норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», поклав відповідальність за здійснення контролю за додержанням законодавства про працю на цьому підприємстві, на Сумську обласну раду. У той же час згідно з частиною 3 статті 34 зазначеного Закону такі повноваження мають лише виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. При цьому питання про виділення фінансової підтримки Комунальному підприємству Сумської обласної ради «СУМИ-ФАРМ» залишилось без розгляду, проте обласній раді було доведено інформацію про можливість вжиття до неї заходів реагування у випадку виявлення порушень вимог законодавства з питань оплати праці обласними комунальними підприємствами, установами та закладами, оскільки останні не передані в управління Сумській обласній державній адміністрації.

Під час четвертої сесії обласної ради 27 січня 2021 року у зв’язку з трагічними подіями у м. Харків голові обласної державної адміністрації було надане доручення стосовно перевірки закладів соціального захисту, у яких постійно проживають люди, та надання протягом місяця відповідної інформації обласній раді.

Інформація до сьогодні не була надана, а на лист голови обласної ради щодо виділення коштів для обласних комунальних закладів та установ соціального захисту, освіти, охорони здоров’я для забезпечення дотримання ними вимог законодавства щодо техногенної та пожежної безпеки з метою недопущення закриття таких закладів і установ, головою обласної державної адміністрації Хомою В.В. була надана відповідь щодо можливості вжиття до обласної ради з боку облдержадміністрації заходів реагування через недотримання такими закладами та установами вимог зазначеного законодавства, оскільки вони не передані в управління облдержадміністрації.

Крім того, головою Сумської обласної державної адміністрації Хомою В.В. допускаються систематичне невиконання затверджених обласною радою програм та ігнорування її рішень і доручень.

Так, не зважаючи на численні зауваження постійних комісій обласної ради та розгляд питання на пленарному засіданні п’ятої сесії Сумської обласної ради, практично не виконується Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2020-2023 роки.

Виконання Програми у 2020 році є незадовільним: перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не погоджений з постійними комісіями обласної ради, як це передбачено цільовою програмою, роботи не виконані у повному обсязі, не витримано відсоток спрямування коштів на комунальні дороги, не враховується думка органів місцевого самоврядування щодо розподілу коштів тощо.

Систематично не дотримуються вимоги, визначені розділом 5 Програми щодо подання на розгляд та затвердження постійних комісій обласної ради з питань: бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва; промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, надзвичайних ситуацій та розвитку АПК переліку об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2021 рік.

Таким чином у порушення норм статей 140, 143 Конституції України, статей 16, 43, 60, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» головою Сумської обласної державної адміністрації Хомою В.В. здійснюється систематична незаконна діяльність спрямована на заволодіння власними повноваженнями обласної ради, ігнорування рішень обласної ради.

Пунктом 29 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання: прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації.

Ураховуючи викладене, відповідно до статті 118 Конституції України, статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись пунктом 29 частини 1 статті 43, статтею 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Висловити недовіру голові Сумської обласної державної адміністрації Хомі Василю Васильовичу.

2. Голові обласної ради Федорченку В.М. направити це рішення разом з результатами таємного голосування Президенту України Зеленському В.О. для прийняття рішення у встановленому законодавством порядку».

Нагадаємо: найближча сесія облради призначена на 28 квітня.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

The Sumy Post в Telegram та Facebook. Цікаві й оперативні новини, фото, відео. Підписуйтесь на наші сторінки!

comments powered by HyperComments

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: